MantenimentManteniment i contractes

Detalls

Manteniment

Instal·lacions d'equips i sistemes :

Sistemes operatius Windows , Linux, MacOSX. Instal·lació de nou hardware.

Instal·lació de Xarxes :

- Configuració i manteniment de xarxes locals (LAN).
- Manteniment remot dels equips (resposta més ràpida, sense desplaçaments).

Manteniment hardware :

- Reparació de Pc's. Estudi d'ampliacions de memòria, canvis de disc dur, etc., en funció de les necessitats de l'usuari.

Manteniment software :

- Solució de problemes d'ús i configuració dels programes de l'empresa ( Hotline, en casa del client o remotament).
- Manteniment de software per a arquitectura , Enginyeria, Ofimàtica.

Contractes

Serveis de manteniment per hores :

- Instal.lacions d'equips i sistemes: primera hora 43,00 € , hores següents 33,00 €
- Configuració xarxes: primera hora 43,00 € , hores següents 33,00 €
- Manteniment software: primera hora 43,00 € , hores següents 33,00 €

Serveis de manteniment amb contracte anual:

Modalitat 1 - Manteniment remot (sense desplaçament a domicili del client.)

Preu: 180,00 € (15,00 € al mes)
En cas de ser necessari un desplaçament a domicili del client es facturarà la primera hora d’intervenció a 30,00 € i les hores següents a 25,00 €
Pagament anual, trimestral o mensual (Preus sense IVA)
Màxim de 2 màquines: cost addicional de 5,00 € (per màquina.)

Modalitat 2 - Manteniment integral (Hardware + Software a domicili del client i control remot):

Preu: 1.722,29 € (143,52 € al mes)
- Desplaçaments (només fora de Barcelona ciutat): 28,00 € (hora)
Pagament anual, trimestral o mensual. (Preus sense IVA)
Màxim de 5 màquines: cost addicional de 10,00 € ( per màquina.)