Aplicacions a midaApps Desktop o "Online"

Aplicacions

IdacWeb Manager

"IdacWeb Manager" Editor "en línia" de pàgines web, desenvolupat en PHP amb base de dades MySQL.

CKEditor "online WYSIWYG rich-text editor" incorporat en "IdacWebManager", ha estat desenvolupat amb la capacitat de no dependre de cap framework JS.
CKFinder: complement de CKEditor per facilitar l'Upload de fitxers (pdf, etc.) al nostre servidor

Apps en pàgines WEB

Creació de llistats amb la base de dades MYSQL del servidor WEB

Creació de formularis d'inscripció, matrícules (escoles), llistats d'Obres (artistes)etc.,  amb la seva pròpia administració "en línia" en funció de les necessitats de la mateixa Pàgina WEB

MEDIdac

"MEDIdac": aplicació desenvolupada en Microsoft ACCESS, per a Centres radiològics, Metges, Mútues.

IDACFacturas

"IDACFacturas": aplicació desenvolupada en Microsoft ACCESS, per a la realització de Factures, Pressupostos, Albarans (personalització del programa a mida).